APLIKÁCIA SYSTÉMU

7BASICe® je určený do verejných a bytových interiérov a exteriérov.


7BASICe® je vhodný na aplikáciu:


  • vo verejných priestoroch, ako sú hlavne:

    - administratívne priestory, banky, kiná, divadlá, kluby, obchodné priestory, reštaurácie, kaviarne, hotely, haly, chodby, zasadacie priestory a pod.

  • v bytových interiéroch:

    - malometrážne a veľkometrážne byty, bytové domy, rodinné domy, vily (predsiene, haly, chodby, pracovne, spálne, kuchyne)


Systém 7BASICe® je výnimočný tým, že už s použitím 7 základných prvkov (elementov) je možné jednoducho a veľmi efektívne uchytávať panely obkladu s možnosťou ich odpruženia, zmeny farebnosti, ako aj ich rýchlej výmeny.

Uchytávanie obkladu s efektívnym odstupom od nosnej konštrukcie vytvára medzi nosnou konštrukciou a zadnou stenou obkladu vzduchovú medzeru, pričom vzniká na nosnej konštrukcii priestor na vedenie elektrických a iných rozvodov. Vzhľadom na to, že obklad je kompaktný, nie je potrebné nosnú stenu opatriť omietkou alebo inou ochranou steny (obklad je možné uchytávať na vyškárovanú tehlovú, resp. tvárnicovú stenu, sadrokartón a pod.).

Pri využití všetkých 4 podsystémov 7BASICe® vzniká bezkonkurenčná možnosť tvoriť aj priestor v priestore s výnimočnými schopnosťami variability a flexibility z hľadiska priestoru, použitého materiálu, funkcie, modality, farebnosti, atď.

Systém 7BASICe® je navrhnutý v zmysle súčasných moderných trendov, umožňujúcich minimálnymi výrazovými prostriedkami riešiť maximálne efektívne a technicky dokonale tzv. minimalistický interiér. Všetky uvedené benefity favorizujú tento systém ako momentálne takmer bezkonkurenčný a to nielen v Európskej únii.

Obklad je možné aplikovať od minimalistickej verzie (použitím 7 základných elementov) až po verziu, umožňujúcu centrálne zamykanie, otváranie jednotlivých panelov pomocou diaľkového ovládania, servisných líšt, podsvietením panelov a pod.


Ceny za obklad závisia od povahy steny a nárokov objednávateľa. V strednom štandarde pri module 800 x 800 mm je priemerná cena uchytávacej konštrukcie bez panelov 65,- € bez DPH/ m2 a pri module 400 x 800 mm 100,- € bez DPH/m2.

Naša firma ponúka komplexnú dodávku vrátane projektu a montáže. Po absolvovaní krátkej inštruktáže si však môže objednávateľ zabezpečiť návrh, kompletážne a montážne práce vo vlastnej réžii.


cenník kompletov systému 7BASICe si môžete stiahnuť (tu)