CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

7BASICe® je značkový multifunkčný obkladový a nábytkový systém, určený predovšetkým pre interiéry. Systém je unikátny vo svojej skladbe a možnostiach použitia, hĺbke prepracovania, jednoduchosti, montážnej rôznorodosti, univerzálnosti a flexibilite. 7BASICe® je medzinárodne chránený priemyselnými právami, ktoré podčiarkujú jeho výnimočnosť a zároveň aktuálnosť v prístupe k riešeniu priestorov.


7BASICe® sa skladá zo 4 podsystémov, z ktorých každý je možné použiť samostatne:


  • ZÁVESNÝ PODSYSTÉM - je určený na upevňovanie obkladových panelov, pričom s minimálnym počtom potrebných elementov (prvkov) sa dá dosiahnuť efektivita, variabilita a komfort obkladu (odpruženie panelov je bonusom pri použití krehkých obkladových materiálov – sklo, zrkadlo, kameň...)
  • NOSNÝ A REKTIFIKAČNÝ PODSYSTÉM - používa sa na uchytenie prvkov závesného systému (pomocná konštrukcia). Podsystém je určený na vyrovnanie nerovnosti obkladanej steny, resp. na umiestnenie izolačných materiálov medzi stenu a obklad (zvuková, tepelná izolácia, atď.) Používa sa tiež pri ťažkých paneloch (kameň, keramika, výtvarné diela...).
  • ZDVÍHACÍ PODSYSTÉM - je určený na uchytenie pohyblivých prvkov obkladu (panely, lišty a pod.) Jeho využitie je vhodné v prípadoch, kde za plánovaným obkladom sú na nosnej stene rôzne rozvody, uzávery, revízne dvierka a pod. Obkladanie steny pomocou tohto podsystému je veľmi rýchle a sofistikované, pričom umožňuje prístup oprávneným osobám do priestoru medzi obklad a nosnú stenu.
  • POSUVNÝ PODSYSTÉM - používa sa na uchytenie pohyblivých otváravých prvkov obkladu (panely, dvierka a pod.) Využíva sa hlavne pri aplikáciách, ktoré vyžadujú veľmi rýchly prístup k nosnej stene a zabezpečenie proti neoprávnenému otvoreniu panelov. V praxi je to ideálne na krytie trezorov, ovládacích panelov alarmov, ako aj na rôzne špecifické funkcie súvisiace so sledovaním a kontrolou miestnosti...

PRIEMYSELNÁ OCHRANA


Community Design No.000637293-0001-(0026) EU
Community Design No.000853643-0001-(0004) EU
Úžitkový vzor číslo 4846 SK
Ochranná známka číslo 219060 SK
Ochranná známka číslo 219059 SK
Medzinárodná ochranná známka číslo 948564 MOZ